Drobečková navigace

Úvod > Služby > Inženýrské sítě > Kanalizace

Kanalizace

Nedílnou součástí nabídky činností naší společnosti je výstavba splaškových a dešťových kanalizací. Realizujeme gravitační stokové sítě i systémy tlakové kanalizace. Stavíme hlavní kanalizační stoky, sběrné, revizní a čerpací šachty, ale také čistírny odpadních vod, čerpací stanice, retenční nádrže, spadiště  a kanalizační přípojky. Provádíme výstavbu kanalizačního potrubí až do průměru 2000 mm. Ke stavbám kanalizací využíváme běžně dostupné hmoty a materiály, zejména plast, kameninu, tvárnou litinu a beton.

Pro tyto činnosti disponujeme potřebným technickým vybavením včetně laserových měřících přístrojů.

Investorům samozřejmě poskytujeme potřebnou součinnost vedoucí k úspěšné kolaudaci stavby.

Čištění a revize kanalizace

Naše společnost zajišťuje dle požadavků objednatelů čištění kanalizace všech druhů a profilů. Čištění kanalizace je prováděno tlakovou vodou, v případě nutnosti nebo požadavku potom strojním způsobem.

Při strojním způsobu využíváme k čištění kanalizačního robota s hydraulickou frézou, kterou odstraňujeme betonové krusty, kameny a prorostlé kořeny. Samozřejmostí při této činnosti je revize kanalizace průmyslovou kamerou před zahájením strojního čištění a následně po jeho ukončení a provedeném proplachu. Objednateli předáváme záznam s popisem na DVD.

V případě zjištění poškození kanalizačního potrubí je možné jej po vyčištění a proplachu lokálně opravit za pomoci rozpínacích vložek, nebo celkově sanovat za použití  bezvýkopové technologie zatažením sklolaminátového rukávce s následným vytvrzením pomocí UV záření.