IMG

O firmě

Společnost ČKV Praha s.r.o. působí v oblasti stavebnictví od roku 1990. Vznikla odtržením Provozu stavebně montážní činnosti Pražských vodáren s.p. a části montážního střediska závodu 8 státního podniku SSŽ. Staví na mnohaletých zkušenostech svých pracovníků v oblasti realizace inženýrských staveb ve ztížených podmínkách městských aglomerací.

Od počátku své činnosti se zaměřovala na využívání moderních technologií výstavby a rekonstrukce inženýrských sítí. To vedlo v roce 1998 k 12 let trvajícímu Joint Ventures s přední německou firmou v oblasti bezvýkopových technologií rekonstrukcí vodovodů, plynovodů a kanalizací, Karl Weiss Technologies GmbH.

Od roku 2009 se také datuje spolupráce s firmou ACON v oblasti čistíren odpadních vod. Po smrti jejího majitele a ukončení činnosti této firmy převzala společnost ČKV Praha s.r.o. celý výrobní program ACON spolu s některými zkušenými pracovníky.

Více o nás