Drobečková navigace

Úvod > Služby > Inženýrské sítě > Vodovody

Vodovody

Společnost ČKV Praha provádí výstavbu a obnovu vodovodních řadů, vodovodních sítí, přípojek a veškerých prací s tím spojených. Montážní dělníci i techničtí pracovníci disponují mnohaletými zkušenostmi z pokládek a montáží potrubí z různých materiálů i profilů, a to vč. nerezových.

K běžným činnostem patří také výstavba vodovodních řadů a přípojek z polyetylénového potrubí PEHD / PEHD RC, které svařujeme do průměru 350 mm.

Při výstavbě vodovodních řadů a přípojek využíváme, v závislosti na místních podmínkách, bezvýkopové technologie, např. zatažením nového PE potrubí, roztržením nebo rozříznutím stávajícího potrubí a následným zatažením nového potrubí.

Životnost potrubí a kvalita práce

Podle požadavků investorů používáme trouby z tvárné litiny s vnitřní a případně i vnější cementací nebo polyethylenovým obalem. Díky tomu jsme schopni garantovat vysokou užitnou hodnotu a dlouhou životnost budovaných vodovodních řadů. Samozřejmostí je dodržování technologických norem a postupů doporučených výrobcem. Schopnosti našich montérů často využívají i spolupracující společnosti nejen při montážích, ale i při náhlých haváriích či plánovaných opravách.