Drobečková navigace

Úvod > Služby > ČOV > Bioreaktory

Bioreaktory

 

 

BIREPAK v zaplaveném smyčkovém bioreaktoru tvoří provzdušněnou nárůstovou plochu pro sesilní mikroorganismy za účelem zvýšení množství biomasy v reaktoru. Geometrickou formou a konstruktivním tvarem zaplaveného biologického reaktoru je doba zdržení vzduchových bublin nejméně zdvojnásobená a tím je vnos kyslíku do odpadní vody přiměřeně zvýšený. Součinností několika druhů mikroorganismů v jednom biologickém reaktoru se zvyšuje rychlost čištění organicky znečištěných odpadních vod, zejména v oblasti dalekojdoucí nitrifikace a těžce odbouratelných látek.


BIREPAK, ve zkrápěném biologickém filtru, slouží jako voštinový výplňový materiál biofiltru s velkou nárustovou  plochou pro sesilní mikroorganismy, tzv. Biologický trávník. V geometrických tvarech mřížového nosného materiálu jsou usazené kolonie sesilních mikroorganismů, které tvoří tenký film, přičemž současně na základě zvětšení plochy bude přiměřeně zvýšený vnos vzdušného kyslíku. Konstruktivní tvar a konfigurace materiálu voštinové výplně pozitivně ovlivňují hydrodynamické poměry a zmenšení nebezpečí ucpání nebo zarůstání průduchů.

 

 

Přednosti :

 

  • Konstrukce voštiny v provedení s uzavřenými a otevřenými zkřížovanými kanály.
  • Velké nárustové plochy voštiny při velkých volných průřezech kanálů
  • Minimální vlastní objemová hmotnost voštiny při vysoké zatížitelnosti, tuhosti a stohovatelnosti.
  • Při použití většího množství voštin je možné slepování přímo na staveništi a tím snížení dopravních nákladů.
  • Základní materiál voštiny je recyklovatelný.

Technologie ČOV.pdf