Drobečková navigace

Úvod > Služby > ČOV

ČOV

1. Aerační systémy ASK a ASR jsou prioritně určeny pro komunální i průmyslové čistírny odpadních vod s důrazem na optimalizaci čistírenských procesů a následnou úsporou provozních nákladů

Zařízení pro jemnobublinné provzdušňování nádrží je tvořené unikátním systémem perforovaných membránových hadic umístěných na podkladní konstrukci z nerezových kolejniček, nebo v provzdušňovacích roštech vyrobených z polypropylénu.

2.  Birepak v podobě ponořeného biologického reaktoru nebo zkrápěného biologického filtru zvyšuje množství biomasy v nádrži. Vlivem speciální konstrukce birepaku dochází až ke dvojnásobnému zdržení vzduchových bublin, což má zásadní vliv na spotřebu elektrické energie.
Birepak nachází uplatnění zejména v situacích, kdy stávající čistírna odpadních vod již kapacitně nevyhovuje. Jednoduchým a ekonomicky příznivým řešením je použití technologie birepaku, který bez nutnosti stavebního zásahu čistírnu odpadních vod zkapacitní.

3.  Kontejnerová čistírna odpadních vod (KČOV ) je funkčním celkem tvořeným z čerpací stanice, mechanického  předčištění, biologického a dosazovacího stupně, kalové jímky, dmychadla a rozvodu vzduchu.


KČOV je ekonomicky úsporným a provozně spolehlivým zařízením, které může být využíváno pro trvalý provoz i jako dočasné řešení během rekonstrukčních prací, odstávkách,…
Výhodou KČOV je nižší pořizovací cena oproti klasickým železobetonovým čistírnám, nízká energetická náročnost na provoz, mobilita, možnost rozšíření čistírny přidáním další kontejnerové jednotky bez nutnosti složitých stavebních úprav.
Standardní provedení kontejneru je ocel + ochranný nátěr. V rámci stylizace do rázu okolní zástavby a krajiny je možnost obkladu kontejneru dřevem, částečným zapuštěním do země, obsypu a zatravněním, nasázením okrasných dřevin, atd.

 

Kontaktní email pro zaslání technologického listu najdete na