Drobečková navigace

Úvod > O nás > Integrovaná politika > Politika společenské zodpovědnosti

Politika společenské zodpovědnosti

Politika společenské a sociální odpovědnosti

ČKV Praha s.r.o.

na období 2018 – 2022

Vedení společnosti ČKV Praha s.r.o. v souladu se strategickým plánováním, obchodní strategií a firemní kulturou vyhlašuje tuto politiku společenské a sociální odpovědnosti:

Společnost se zavazuje k plnění následujících bodů:

Dodržovat národní legislativní předpisy v oblasti pracovně právních vztahů a bezpečnosti práce.

  • Plnit požadavky mezinárodního standardu SA 8000®2008
  • Respektovat všechny mezinárodní dokumenty v tomto standardu vyjmenované a to zejména týkajících se:

-       Nevyužívat ani nepodporovat dětskou práci
-       Nevyužívat ani nepodporovat žádnou formu nucené práce
-       Neuplatňovat ani nepodporovat jakoukoli formu diskriminace v pracovně právních vztazích (rasa, národnost, pohlaví, náboženství, politické názory apod.)
-       Dodržovat platné předpisy v oblasti pracovní doby a odměny za práci (zejména rovné odměňování za práci podle předchozího bodu)
-       Respektovat právo pracovníků na nezávislé sdružování, kolektivní vyjednávání a volbu zástupce
-       Neuplatňovat ani netolerovat nezákonná disciplinární opatření vůči zaměstnancům
-       Respektovat občanská, politická, ekonomická, sociální a kulturní práva všech zaměstnanců

  • Zajišťovat bezpečné a zdravotně nezávadné pracovní prostředí, a v případech kdy to není z technických podmínek možné, vybavit pracovníky ochrannými pomůckami eliminujícími v maximální míře negativní vlivy na pracovišti.
  • Vyplácet mzdy souladu se mzdovými předpisy a neuplatňovat srážky ze mzdy z disciplinárních důvodů
  • Zajišťovat zlepšování povědomí všech zaměstnanců v oblasti sociální a společenské odpovědnosti a pracovně právních vztahů
  • Pravidelně přezkoumávat tuto politiku a přijímat opatření za účelem neustálého zlepšování společenského a sociálního klimatu na všech pracovištích

 Od pracovníků společnosti vedení očekává:

  • Chování důsledně naplňující výše uvedené zásady, jak ve vztazích uvnitř společnosti, tak i vůči investorům, dodavatelům a ostatním účastníkům všech aktivit společnosti.
  • povědomí odpovědnosti za své vystupování na veřejnosti i v rámci společnosti
  • aktivní účast na zlepšování činností společnosti podáváním písemných námětů určených členům vedení společnosti.