Drobečková navigace

Úvod > Služby > ČOV > Kontejnerové ČOV

Kontejnerové ČOV

 

Čistíme

Komunální splašky: komunální odpadní voda – zejména malé a střední obce, kempinky, hotely, staveniště, atd.

Průmyslové splašky: na dotaz

 

Technický popis

1. Čerpací stanice.

Čerpací stanice pracuje jako vyrovnávací nádrž nebo jako jednoduchá čerpací stanice v laminátovém nebo betonovém provedení, vybavena dvěma ponornými čerpadly s řezacím zařízením. Dle potřeby je instalován česlicový koš. Pro stacionární nasazení jsou čerpadla vybavena spouštěcím zařízením tak, že pro účel údržby se dají bez vypuštění jímky vytáhnout a znovu nasadit. Čerpadla jsou ovládány, buď plovákovými spínači, nebo elektro-pneumatickým regulátorem hladiny, u kterého je možné nastavení kontroly hladiny na kontrolním panelu, s možností intervalových kontrol.

2. Zachytávání shrabků.

Je použito strojně stírané síto z nerezové oceli, které je umístěno přímo nad biologickým stupněm nebo před nátokem.

2a. Kontejner na shrabky.

Oddělené pevné částice jsou shromažďovány ve zvláštních kontejnerech vybavených kolečky.

3. Lapač písku a odlučovač tuku.

Odlučovač tuku je umístěn pod stíraným sítem přímo v biologickém stupni. Oleje a tuky se usazují na hladině a odtud jsou dle potřeby ručně odebrány a odstraní se společně se shrabky. Lapač písku v kruhové stavební formě je přímo spojený s odlučovačem tuku. Propírání a odběr písku probíhá prostřednictvím mamutového čerpadla, které je vybaveno ručním šoupátkem. Při uzavření tohoto šoupátka probíhá praní písku a při jeho otevření se usazený písek odčerpá. Stlačený vzduch je přiváděn do lapače písku z hlavního dmychadlového rozvodu. Při čistírnách většího výkonu, se pro mamutové čerpadla používá oddělený kompresor. Není-li čistírna vybavena lapačem písku, natéká odpadní voda ze stíraného síta přímo do biologického stupně.

4. Biologický stupeň.

Biologický stupeň pracuje s aktivovaným kalem v kombinaci se zaplaveným smyčkovým bioreaktorem. Odpadní voda je čištěna plně biologicky se simultánní aerobní stabilizací kalu. Zaplavený smyčkový bioreaktor vybavený provzdušňovací komorou zvyšuje několikanásobně výkon biologického stupně. Zejména v oblasti dalekojdoucí nitrifikace s možností simultánní denitrifikace. Provzdušňování smyčkového bioreaktoru je zajištěno membránovými provzdušňovacími hadicemi instalovanými na vodících kolejničkách tak, že jednotlivé provzdušňovací dráhy je možno bez vyprázdnění nádrže vyjmout pro účel kontroly či opravy a znovu je zavést na jejich místo. Vnášený vzduch zajišťuje rovněž promíchání obsahu aktivační nádrže.

5. Dosazovací stupeň.

K oddělení vyčištěné odpadní vody od aktivního kalu dochází v sedimentační nádrži s vertikálním průtokem a řízeným kalovým filtrem. Separační stupeň může být tvořen též lamelovým separátorem. Čerpání vratného kalu a odtah nadměrného kalu je zajištěn buď sestavou mamutových čerpadel, nebo odtahem do čerpací jímky vybavené odstředivým čerpadlem.

6. Membránový biologický reaktor.

 

Úlohou membránové separace je ochrana před odtokem mikroorganizmů a udržování vysoké hustoty mikroorganismů v nádrži. To znamená, že spolupracují dva samostatné systémy, což je biologický reaktor a membránová separace. Systém se pak nazývá membránový biologický reaktor (MBR). Tyto dva systémy jsou sestaveny dohromady tak, že vytvářejí účinný systém MBR.

Tento prvek KČOV nachází uplatnění zejména v situacích, kdy je kladen zvýšený nárok na kvalitu vyčištěné vody (př. v oblasti vodního zdroje…).

 

6. Transport vratného a přebytečného kalu.

Vratný kal se odkaluje do kalové jímky odkud je veden zpět na začátek biologie anebo odtažen do kalového sila jako nadměrný kal. Nadměrný kal může být shromažďován v kalovém silu, čerpán na kalová pole nebo zahuštěný odvezen na strojní odvodnění.

7. Strojovna.

Strojovna může být umístěna přímo v čistírně vedle jako přístavba či obytný kontejner. Obsahuje elektrickou instalaci nezbytnou pro čistírnu. Pro větší čistírny může být elektrický kontrolní systém instalován v kontrolní místnosti. Jestli je třeba klimatizační systém (chladící jednotka) může být instalována ve strojovně. Dmychadla jsou dle potřeby umístěna, buď ve strojovně,nebo v chráněném boxu nad biologickým stupněm.

8. Příslušenství.

Lávka, v souladu s  ČSN 74 69 30, zábradlí v souladu s  ČSN 74 33 05, vertikální ocelový žebřík nebo schody v souladu s  ČSN 73 41 30, ČSN .74 32 82, ČSN EN 12951.

9. Speciální vybavení.

Pro použití v chladných klimatických oblastech jsou čistírny zastřešeny a dle požadavků izolovány. Čistírny s okysličováním a ty, které vyžadují redukci emisí, při kritickém znečištění odpadní vody mohou být také zastřešeny a odvětrány přes aktivní biofiltr.

10. Montáž a instalace.

Kontejnery jsou umístěny buď na betonových základech, nebo mohou být zapuštěny v zemi. Čerpací stanice může být dodána jako plastová nádrž nebo může být zhotovena na stavbě z betonu dle místních poměrů.

 

TYP KČOV EO
A 320 700 1400 2100 2800 3500
B 500 1000 2000 3000 4000 5000

A -    Hloubka vody je 2,3 m. Bez uskladňování přebytečného kalu.

B -   Hloubka vody je 2,7 m. Bez uskladňování přebytečného kalu.

Připojených ekvivalentních obyvatel v souladu s Nařízením č.61/2003 Sb.,
ČSN 75 64 01, ČSN 75 64 01.