Odprodej použitých strojů a zařízení

 V současné době nenabízíme k odprodeji žádné stroje ani zařízení.