Odprodej nevyužitých zásob

V současné době nabízíme k prodeji 20 ks vodovodních trub z tvárné litiny NATURAL BioZinalium DN 150.

Více informací Vám poskytne p. Vlach na tel.  602 205 821.